دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به صورت حضوری در 40 دانشگاه به طور همزمان برگزار می گردد.
دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به صورت حضوری در 40 دانشگاه به طور همزمان برگزار می گردد.

 

براساس تصمیمات متخذه، آزمون غربالگری ( مرحله اول انفرادی) دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به علت تکمیل نبودن زیر ساخت های لازم جهت برگزاری آزمون به صورت الکترونیک در بعضی از حوزه ها، در روز سوم مرداد ماه سال جاری در 40 دانشگاه به صورت حضوری و همزمان برگزار می شود.

باتوجه به شرایط خاص امسال و مسئله پاندمی کووید 19، برای دانشجویان شرکت کننده تمهیداتی از جمله انتخاب نزدیک ترین محل آزمون به محل زندگی دانشجو فراهم گردیده است . لذا دانشجویان می توانند پس از تائید  رسمی سرپرست  و مسئول المپیاد دانشگاه خود در بازه زمانی 9 لغایت 10 تیرماه به سایت سنجش مراجعه نموده و برای آخرین بار محل آزمون خود را با توجه به محل های پیش بینی شده انتخاب نمایند.

مقتضی است که دانشگاه های برگزار کننده آزمون، همکاری لازم با مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی برای هرچه بهتر برگزار شدن آزمون را داشته باشند .