برگزاری کارگاه  روش های آموزش بالینی 1
گزارش تصویری برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی 1

کارگاه روش های آموزش بالینی 1 با حضور جانشین محترم فرماندهی، معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونت های آموزشی بیمارستان های آموزشی تابعه، معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و اعضای هیات علمی بالینی این دانشکده توسط واحد رشد و بالندگی اساتید و اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه در سالن EDC دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ: 1399/3/21 از ساعت 8:00 لغایت 12:00 برگزار گردید.

 

 

عکس کارگاه