برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان حیطه تفکر علمی در علوم پایه جهت شرکت در آزمون غربالگری (مرحله اول ) دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

گزارش تصویری برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان حیطه تفکر علمی در علوم پایه

سری کارگاه های آموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه ویژه دانشجویان دانشگاه در اردیبهشت ماه 1399 جهت شرکت در آزمون غربالگری (مرحله اول ) دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، با تدریس جناب آقای دکتر ایرج میرزایی دیزگاه (سرپرست محترم حیطه تفکر علمی در علوم پایه) در دانشکده پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی و مسئله فاصله گذاری اجتماعی برای حفظ سلامت دانشجویان عزیز توسط واحد المپیاد مرکز مطالعات و توسه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان