جشنواره یک روزه «اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی»

جشنواره یک روزه «اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی»

تصویر

در راستای استعداد یابی و افزایش شور و نشاط علمی در دانشجویان و ترغیب آنها به توجه به جامعه و افزایش حس اعتماد به نفس ایشان در تلاش برای خدمت برتر به مردم، در نظر است روز پنج شنبه هشتم اسفندماه سال جاری جشنواره یک روزه ««اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شود.

دکتر اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی ارسال نامه ای به دانشگاه ضمن اعلام این مطلب ، موضوع این جشنواره را نوع دوستی و  پاسخگو بودن به نیازهای جامعه ذکر کرد.

لازم به ذکر است در این جشنواره فعالیت های منتخب دانشجویان در قالب سخنرانی های ۱۰ دقیقه ای ارائه خواهد شد.

محورهای این جشنواره شامل موارد زیر است:

۱- ارتقای سلامت (health promotion)

۲- عدالت (equity)

۳- توجه به مفهوم سلامت و محیط ( health and environment)

۴- سلامت یکپارچه (one health)

۵- توانمندسازی جامعه (communiti empowerment)

۶- ترجمان دانش به زبان مردم (knowledge translation)

۷- دانشگاه بدون مرز( board less university)

۸- مشارکت در برنامه های کاهش آسیب (harm reduction)

معیارهای ارزیابی نهایی عبارت خواهند بود:

۱- میزان مشارکت فعال دانشجویان، منظور تعداد و سهم دانشجویان دخیل از ایده تا عمل است.

۲- میزان نوآوری و خلاقیت در خدمت ارائه شده

۳- میزان تأثیرگذاری و اثربخشی خدمت ارائه شده

۴- جمعیتی که از خدمت مذکور بهره مند شده اند.

۵- علمی بودن و مبتنی بر شواهد قابل دفاع

۶-رعایت دقیق اصول اخلاقی در شیوه ارائه خدمت

شیوه ارسال آثار:

از کلیه دانشجویان عزیز جهت شرکت در این جشنواره درخواست می شود تا به شکل ساده و در قالب یک فایل صوتی / تصویری ۳ تا ۵ دقیقه ای خدمتی را که انجام داده اند و واجد شرایط می دانند حداکثر تا ۱۰ آبان به نشانی ایمیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDCofAJA1397@yahoo.com) ایمیل نمایند یا به صورت حضوری تحویل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دهند. لازم به ذکر است دفتر استعدادهای درخشان این مرکز حداکثر ۱۰ تجربه از بهترین خدماتی را که دانشجویان انجام داده اند، شناسایی و راستی آزمایی نموده و به دبیرخانه جشنواره که در دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل خواهد شد، ارسال می نماید.

 

 

راه های ارتباط با دبیرخانه جشنواره:

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن: 86702251 و 86702205

ایمیل: gtsc@iums.ac.ir