ویژه اعضای هیات علمی- همکاری با دبیرخانه بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی جهت برگزاری کارگاه

در بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی که از 27 لغایت 29 فروردین 1399 در مرکز همایش ­های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد، پیش بینی شده است که قبل و حین همایش، کارگاه ­های آموزشی برگزار شود، لذا به اطلاع می رساند کلیه اعضای هیأت علمی متقاضی برگزاری کارگاه می توانند از تاریخ 15 لغایت 30 مهر 1398 کارگاه پیشنهادی خود را طبق فرمت پیوست صرفا در سایت بیست و یکمین همایش به نشانیichpe.org  در محل پیش بینی شده برای پیشنهاد برگزاری رویدادهای همایش بارگذاری کنند.

      شایان ذکر است هیچ یک از پیشنهادهایی که خارج از سامانه مذکور ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. به پیوست روند دریافت، داوری و پذیرش کارگاه­ های همایش برای آگاهی از چگونگی فرآیند کارگاه­ ها ارسال می­ گردد.

          پیشاپیش از عنایت سرکارعالی/جنابعالی سپاسگزارم.

فرم اطلاعات کارگاه آموزشی